Kezdõoldal
Gyógyászat

Hajdúszoboszló a gyógyvíz jót ékony hatásainak köszönhetõen már az 1932-es év óta ismert és egyben elismert gyógyászati központ.

A víz eg észs égre kedvezõ hatását kutatások és számos meggyógyult beteg igazolja. Az országos ismerts ég hamar el érte a várost, míg a szakmai elismer ést a h évíz feltör és ét követõen h ét év múlva kapta.

Gyógyvíz és gyógyászat

A hajdúszoboszlói gyógyászati eljárások az évtizedek alatt felhalmozott tudásnak és szakmai tapasztalatnak köszönhetõen különbözõ betegs égek gyógyítására és a probl émák enyhít és ére k épesek. A hajdúszoboszlói víz gyógyhatását bizonyítja a hosszú évek folyamán meggyógyult betegek és a visszajáró vend égek magas száma. A gyógyászat, m ég ha kezdetleges formában is, de már az elsõ idõszaktól kezdve l étezett a városban. A fürdõ orvosi r észlege elsõk ént 1935-ben került átadásra, mely épületben pihenõ, masszírozó, orvosi rendelõ, inhalatórium, k ét fedett termál-medence és ivócsarnok volt.

Eg észs égi állapot felm ér ése

A gyógyászati kezel ések ig énybev étele elõtt a gyógyfürdõben és kihelyezett terápiákon szakorvosok v égzik a betegek eg észs égi állapotának felm ér és ét. Gyógykezel ések eset én kúraszerû alkalmazás szüks éges, mely a kívánt hatás el ér és éhez minimum 15 kezel ést kell, hogy tartalmazzon.

Gyógy- és fürdõkúra

A hajdúszoboszlói gyógyvíz összet étel ének és egyedis ég ének köszönhetõen az összes gyógykúra alapja, mely a fürdõz és által is hatást gyakorol a betegek állapotára. Az alkalmazott fürdõkúra az egy éb kezel ésekkel együtt a fürdõváros klímájának és hangulatának köszönhetõen már évtizedek óta sikeres. Az egyik legismertebb eljárás a gyógyiszap alkalmazása, mely egyeben a kúrák egyik alap eleme. A gyógyászat további alkalmazási területei az ivókúra, a mozgásterápia, a l égzõ kúra, az ultrahang-, f ény-, és elektroterápiák.

Nemzetközileg elismert gyógyhely

A bizonyított gyógyhatások és a folyamatos fejleszt ések következt ében a város nemzetközi szinten is elismert gyógyhelly é vált. A fürdõ és a város turisztikai szolgáltatóinak kínálata folyamatosan igazodik a kialakult trendekhez, melyeket a hagyományos gyógyászati eljárásokkal ötvöznek. Ennek köszönhetõen sz éles a kínálati paletta az eg észs égturizmus terület én. Az ide látogató vend égek egy helyben élvezhetik a gyógyvíz mellett kínált gyógykezel ések jót ékony hatásait és próbálhatják ki a rekreáció jegy ében kínált wellness és fittness életmódhoz igazodó szolgáltatásokat is. Hajdúszoboszló nemcsak a gyógyulni vágyó, hanem az eg észs égüket megõrzõ, k ényeztet ésre vágyó emberek számára is ideális turisztikai c élterület.

A gyógyvíz ereje, felhasználása

A gyógyvíz alkalmazása során tapasztalható gyógyulás alapvetõen a hajdúszoboszlói víz összet étel ébõl adódik. Az összetevõk hat ékonysága mellett a szak értelemmel és tapasztalattal alátámasztott kezel ések gyógyító hatást fejtenek ki az alábbi megbeteged ések eset én:

  • bel- és bõrgyógyászati probl émák,
  • meddõs ég, nõgyógyászati betegs égek,
  • urológiai megbeteged ések,
  • mozgásszervi rendelleness égek,
  • idegrendszeri probl émák,
  • mût étek utáni regenerálódás.

A kiemelt p éldákon túl m ég hosszú a sor a gyógyvíz számos jót ékony hatását illetõen, de talán már ez a rövid felsorolás is mutatja sokszínûs ég ét a gyógyítás terület én, mely hosszú évek óta Hajdúszoboszló öröks ége és kincse.

Gyógyulás és megelõz és

A gyógykezel ések ig énybev étel ére lehetõs ég nyílik közvetlenül a gyógyfürdõ , valamint több városi hotel vend égek ént is. A kezel éseket minden esetben szakorvosi vizsgálat elõzi meg, majd a probl éma megoldására az orvosi javaslat alapján kezdõdik meg a gyógykezel és.  Az állapotfelm ér és során javasolt kezel ések ig énybev étel ét követõen a vend égekn él szinte 100 %-ban nagyfokú javulás volt tapasztalható. Term észetesen kiv ételek mindig voltak és lesznek is, de éppen ez ért fontos és n élkülözhetetlen az orvosi konzultáció.

Az eg észs égügyi probl émákkal küzdõ vend égeken kívül, a rekreáció is fontos a gyógyvíz felhasználásának tekintet ében, hiszen nagyon sokan a gyógyvíz regeneráló és megelõzõ hatása miatt keresik fel a gyógyfürdõt. Az eg észs éges élethez n élkülözhetetlen a munkás h étköznapok utáni kikapcsolódás, testi-lelki feltöltõd és, mely megelõzheti a nagyobb probl émák kialakulását.

A term észet patikája

Az õsi pannon tenger évmilliókon keresztül lerakódott kincse lett Hajdúszoboszló öröks ége, mely évtizedek eltelt ével is maradandó. Hajdúszoboszló gyógyvize egyedi ásványianyag és nyomelem tartalmának köszönhetõen az eg észs égügyi probl émák megelõz ése és gyógyítása terület én is sz éles körben alkalmazható. Mindk ét terület eset ében az eg észs ég áll a köz éppontban, hisz mind a megõrz és, mind pedig a helyreállítás során a Hajdúszoboszlói gyógyvíz kiemelkedik a term észet patikájának tárházából.